Gal pe Mures si pe tarnave
Acceseaza pagina FEADR         

GHID Masura 3 - Promovarea patrimoniului material si imaterial - Final       Vezi document

Anexa 1 Cererea de finantare       Vezi document

Anexa 2 Studiu de fezabilitate       Vezi document

Anexa 3 Memoriu justificativ       Vezi document

Anexa_4_Model declaratie pe propria raspundere       Vezi document

Anexa 5 Recomandari analiza cost-beneficiu       Vezi document

Anexa 6 Contract de finantare       Vezi document

Anexa 7 Fisa masurii 3       Vezi document

Anexa 8 Model hatarare consiliu local privind implementarea proiect       Vezi document

Anexa 9 Metodologie       Vezi document

Anexa 10 Procedura evaluare-si selectie       Vezi document