Masura 411.2 - 2013

Masura 411.2: Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea marketingului produselor locale

 

Masura corespondena din PNDR:  123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”  Click aici

 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului

 

În România industria alimentară reprezintă principala piaţă de desfacere pentru produsele obţinute în sectorul primar. Numărul întreprinderilor din industria alimentară a crescut în ultima perioada. Ponderea industriei alimentare în cadrul industriei prelucrătoare a fost relativ ridicată, de circa 12% din valoarea producţiei industriale în 2005, dar în scădere treptată, cu 4% faţă de anul 1998, ceea ce înseamnă că sectorul alimentar, alături de întregul sector al industriei prelucrătoare trece printr-o perioadă de restructurare.

Producţia principalelor produse alimentare a avut evoluţii diferite în perioada de referinţă. Astfel, s-au înregistrat creşteri ale producţiei (fizice) în cazul unor grupe de produse, cum ar fi: preparate din carne, produse lactate proaspete şi brânzeturi, uleiuri comestibile, iar pentru alte grupe de produse (conserve din legume şi fructe, lapte de consum, făină de grâu şi secară) s-au înregistrat scăderi.

Mediul rural are nevoie de dezvoltare economica integrata si echilibrata.  Teritoriul GAL „Pe Mures si pe Tarnave” reprezinta o importanta zona agricola a judetului Alba, veniturile din agricultura reprezentant baza pentru populatie.

Îmbunătăţirea marketingului reprezintă o premisă a creşterii competitivităţii. Prin urmare, crearea şi dezvoltarea unui sistem de colectare şi depozitare a materiilor prime agricole promovat în principal, de formele asociative  devine o necesitate imediată în vederea obţinerii de produse corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ solicitărilor pieţei.

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : Diversificarea sectorului productiv si cresterea valorificarii potentialului local.

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Masura de sprijin a antreprenoriatului din teritoriul GAL are drept tina stimularea si dezvoltarea mediului privat astfel incat acesta sa genereze plusvaloare si locuri de munca. Localitatile din teritoriul GAL au un bun potential agricol si mestesugaresc care daca este stimulat va genera crestere. Prin intermediul masurii vor fi sprijiniti atat antreprenorii existenti cat si start-up-rile in vederea valorificarii potentialului local. Nu in ultimul rand importanta deosebita o are si marketingul de aceea prin aceasta masura vor fi sprijinite si actiunile care sa creasca gradul comercializare a produselor.

Îmbunatatirea marketingului reprezinta de asemenea o premisa a cresterii competitivitatii. Prin urmare crearea si dezvoltarea unui sistem de colectare si depozitare a materiilor prime agricole promovat în principal, de formele asociative (de ex. grupuri de producatori) devine o necesitate tot mai stringenta. Producatorii isi vind produsele la preturi scazute deoarece nu au posibilitatea de a le prelucra si depozita.

Agricultorii si producatorii din teritoriul GAL considera o principala necesetitate pentru dezvoltarea afacerilor lor realizarea in parteneriat a unor spatii de depozitare, uscare, etc. a produselor care sa deserveasca gruri de producatori din mai multe localitati limitrofe

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari:

Privati:

 • start-up-uri
 • intreprinderi mici si mijlocii;
 • fermieri, tineri fermieri, ferme de semisubzistenta;
 • asociatii agricole;

 

Tipuri  de actiuni eligibile:

 • infiintarea de activitati productive care valorifica o resursa locala;
 • dezvoltarea afacerii existente in vederea cresterii productiei si comercializarii;
 • infiintarea/ dezvoltarea unei activitati comerciale de desfacere a produselor pentru producatori din mai multe localitati ale teritoriului GAL;
 • infiintarea depozitelor pentru produse, inclusiv depozite frigorifice, uscatoare pentru cereale;

 

Cheltuieli eligibile:

 • utilaje si dotari utilizate destinate activitatii economice;
 • cheltuieli pentru promovarea produselor/ activitatii;
 • modernizarea spatiilor de productie;
 • construirea şi/ sau modernizarea serelor, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
 • inlocuirea/ infiintarea de plantatii;
 • investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare;

Criterii de selectie

- micro-întreprinderi care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse;

-  unitati din sectoarele prioritare agricole;

- IMM-uri din zone unde exista materie prima disponibila si nu exista capacitati de procesare;

-  forme asociative constituite conform legislatiei în vigoare;

-  IMM-uri care proceseaza produse traditionale;

-  colecteza si/sau sa proceseze produse ecologice;

 

Intensitatea sprijinului

 

Prin Măsura 411.2 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

30.000 Euro/ proiect

Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12

 

Finanţare :

 • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50 %

 

Nr. de proiecte prevăzute (estimate)

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

20

   30000

840000

420000

420000

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00