Masura 411.3 - 2013

Masura 411.3: Modernizarea exploatatiilor agricole

 

Masura corespondena din PNDR:  121 - „Modernizarea exploatatiilor agricole”  Click aici

 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului

 

Im teritoriul GAL s-a putut observa o scadere a efectivelor  de animale din cauza desfiinţării sau privatizării cooperativelor agricole de producţie şi a fermelor de stat, care a avut drept rezultat apariţia unor modificări structurale semnificative. Neputând utiliza spaţiile şi dotările tehnice din fostele unităţi de producţie intensivă, micii agricultori s-au bazat pe creşterea animalelor în principal pentru autoconsum. Cu toate acestea, în ultimii ani, efectivele de animale au fost relativ stabile, putându-se observa şi semne de revigorare în acest sector.

Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura este insuficient, nu este adaptat condiţiilor de producţie care sunt foarte variate (tip de sol, pantă, climă etc.) şi nu este în măsură să asigure efectuarea lucrărilor mecanice în perioadele optime prevăzute de tehnologiile de cultură. Mai mult, capitalul fizic încă se caracterizează printr-un grad ridicat de uzură, atât fizică cât şi morală.

Deşi există un potenţial agricol deosebit, se remarcă încă o insuficientă diversificare a culturilor, în special a celor horticole, energetice, în sectorul creşterii animalelor, a practicării agriculturii ecologice pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pieţei prin diversificarea gamei sortimentale a producţiei şi prin îmbunătăţirea activităţii de marketing.

Potentialul agricol al teritoriului GAL  impune în continuare accelerarea modernizării exploataţiilor agricole, având în vedere importanţa economică, ecologică şi socială a acestora, pentru asigurarea dezvoltării unei agriculturi competitive şi durabile, în conformitate cu cerinţele de eco-condiţionalitate.

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : Diversificarea sectorului productiv si cresterea valorificarii potentialului local.

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

 

Exploatatiile agricole din sectorul vegetal si al cresterii animalelor reprezinta o prioritate importanta pentru GAL, de aceea o masura de sprijin pentru acestea este absolut necesara. Exploatatiile agricole au mare nevoie de sprijin financiar in vederea optimizarii productiei si indeplinirii standardelor UE.

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si echipamente performante în raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile privind adaptarea constructiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare si cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole.

Scopul sprijinului acordat prin masura, cuprinde:

  • Îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole
  • Indeplinirea standardelor comunitare
  • Cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole;

- Promovarea producerii si utilizarii durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei

 

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari:

Privati:

  • persoane fizice;
  • PFA;
  • Asociatii agricole;
  • Cooperative agricole;
  • Intreprinderi individuale;

 

Tipuri  de actiuni si cheltuieli eligibile:

1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;

2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;

4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;

10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente și licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;

16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

 

 

Intensitatea sprijinului

 

Intensitatea sprijinului este diferenţiată în funcţie de anii de finanțare după cum urmează:

Pentru perioada 2010 – 2013:

I. Pentru proiectele care nu includ investiții pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile și nu sunt forme asociative.

- Pentru sectorul zootehnic ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% ;

- Pentru sectorul vegetal ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%

- Pentru proiectele depuse de beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” care au semnat decizia de finanțare , ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

o 10% - pentru investițiile realizate de tinerii agricultori13 cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de finanțare ;

o 10% - pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii);

o 10% - pentru investițiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investițiilor în aceste două tipuri de operatiuni;

 

Prin Măsura 411.3 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi intre la 40 - 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

22.000 Euro/ proiect

Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12

 

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 40-50 %

 

Nr. de proiecte prevăzute (estimate)

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

13

   22000

390000

195000

195000

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00