Masura 413.2 - 2013

 

Masura 413.2: Promovarea valorilor spatiului rural, patrimoniului material si imaterial

 

Masura corespondena din PNDR:  123- Click aici

 

Argumentarea necesităţii sprijinului

Obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare masura supuse fenomenului de degradare, având drept cauza aceleasi lipsuri  financiare. Satele românesti reprezinta importante centre ale mostenirii culturale (pastrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta  mestesugurilor, ansambluri de biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) si adapostesc o bogata cultura traditionala, o arhitectura diversa si un mod de viata bazat pe valori traditionale.

Pastrarea si conservarea mostenirii rurale sunt esentiale pentru dezvoltarea turismului rural, reprezentând o posibilitate de promovare a satelor românesti cu efect pozitiv asupra turistilor si populatiei locale. In acest sens am considerat ca avem nevoie de o masura distincta in acest sens pe teritoriul GAL-lui nostru.

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : Promovarea produselor locale si crearea brandurilor locale.

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Teritoriul GAL „Pe Mures si pe Tirnave” are o bogata zestre culturala, edilitara, etnografica, folclorica care pusa in valoare ar aduce beneficii insemnate. Masura va sprijini interventiile pentru punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu, obiectivelor turistice si pentru organizarea de manifestari care sa readuca in atentie manifestari traditionale. De asemenea prin aceasta interventie se urmareste: creşterea gradului de acces şi de participare la cultură, promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale, promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material si imaterial.

Beneficiari :

Autoritatile locale (comune)

Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

 ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;

 Persoane fizice1 si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Tipuri  de actiuni eligibile:

  • promovarea obiectivelor si elementelor de patrimoniu material si imaterial;
  • organizarea de manifestari culturale interregionale si in cooperare cu alte GAL-uri;
  • realizarea de lucrari si amenajari care sa faciliteze accesul la obiectivele cu potential turistic;
  • dotari pentru semnalizarea obiectivelor de patrimoniu.

 

Criterii de eligibilitate:

- Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se identifica într-una din categoriile de beneficiari definite;

- Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/investitie din alte fonduri comunitare sau nationale;

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei;

- Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala;

-  Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.

 

 

Intensitatea sprijinului

Prin Măsura 413.3 intensitatea ajutorului public nerambursabil poate ajunge până la 100%, pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit, respectiv de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

- 15.000 Euro/ proiect ;

 

Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12

 

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100 %

 

Nr. de proiecte prevăzute

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

12

15000

205.000

185000

20000

         

 

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00