Masura 411.2

Măsura 411.2: Sprijinirea antreprenoriatului şi îmbunătăţirea marketingului produselor locale

Măsura corespondentă din PNDR:  123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

Argumentarea necesităţii sprijinului

În România industria alimentară reprezintă principala piaţă de desfacere pentru produsele obţinute în sectorul primar. Numărul întreprinderilor din industria alimentară a crescut în ultima perioada. Ponderea industriei alimentare în cadrul industriei prelucrătoare a fost relativ ridicată, de circa 12% din valoarea producţiei industriale în 2005, dar în scădere treptată, cu 4% faţă de anul 1998, ceea ce înseamnă că sectorul alimentar, alături de întregul sector al industriei prelucrătoare trece printr-o perioadă de restructurare.

Producţia principalelor produse alimentare a avut evoluţii diferite în perioada de referinţă. Astfel, s-au înregistrat creşteri ale producţiei (fizice) în cazul unor grupe de produse, cum ar fi: preparate din carne, produse lactate proaspete şi brânzeturi, uleiuri comestibile, iar pentru alte grupe de produse (conserve din legume şi fructe, lapte de consum, făină de grâu şi secară) s-au înregistrat scăderi.

Mediul rural are nevoie de dezvoltare economica integrata si echilibrata.  Teritoriul GAL „Pe Mures si pe Tarnave” reprezinta o importanta zona agricola a judetului Alba, veniturile din agricultura reprezentant baza pentru populatie.

Îmbunătăţirea marketingului reprezintă o premisă a creşterii competitivităţii. Prin urmare, crearea şi dezvoltarea unui sistem de colectare şi depozitare a materiilor prime agricole promovat în principal, de formele asociative  devine o necesitate imediată în vederea obţinerii de produse corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ solicitărilor pieţei.

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : Diversificarea sectorului productiv si cresterea valorificarii potentialului local.

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Măsura de sprijin a antreprenoriatului din teritoriul GAL are drept ţintă stimularea şi dezvoltarea mediului privat astfel încât acesta să genereze plusvaloare şi locuri de muncă. Localităţile din teritoriul GAL au un bun potential agricol şi meşteşugăresc care dacă este stimulat va genera creştere. Prin intermediul măsurii vor fi sprijiniţi atât antreprenorii existenţi cât şi start-up-rile în vederea valorificării potenţialului local. Nu în ultimul rând importanţă deosebită o are şi marketingul, de aceea prin această măsură vor fi sprijinite şi acţiunile care să crească gradul de comercializare a produselor.

Îmbunătăţirea marketingului reprezintă de asemenea o premisă a creşterii competitivităţii. Prin urmare crearea şi dezvoltarea unui sistem de colectare şi depozitare a materiilor prime agricole promovat în principal de formele asociative (de ex. grupuri de producători) devine o necesitate tot mai stringentă. Producătorii îşi vând produsele la preţuri scăzute deoarece nu au posibilitatea de a le prelucra şi depozita.

Agricultorii şi producătorii din teritoriul GAL consideră o principală necesitate pentru dezvoltarea afacerilor lor realizarea în parteneriat a unor spaţii de depozitare, uscare, etc. a produselor care să deservească grupuri de producători din mai multe localităţi limitrofe

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari:

Privati:

 • start-up-uri
 • întreprinderi mici şi mijlocii;
 • fermieri, tineri fermieri, ferme de semisubzistenţă;
 • asociaţii agricole;

 

Tipuri  de actiuni eligibile:

 • înfiinţarea de activităţi productive care valorifică o resursă locală;
 • dezvoltarea afacerii existente în vederea creşterii producţiei şi comercializării;
 • înfiinţarea/ dezvoltarea unei activităţi comerciale de desfacere a produselor pentru producători din mai multe localităţi ale teritoriului GAL;
 • înfiinţarea depozitelor pentru produse, inclusiv depozite frigorifice, uscătoare pentru cereale;

 

Cheltuieli eligibile:

 • utilaje şi dotări utilizate/destinate activităţii economice;
 • cheltuieli pentru promovarea produselor/ activităţii;
 • modernizarea spaţiilor de producţie;
 • construirea şi/sau modernizarea serelor, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
 • înlocuirea/ înfiinţarea de plantaţii;
 • investiţii necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare;

Criterii de selectie

- micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse;

-  unităţi din sectoarele prioritare agricole;

- IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare;

-  forme asociative constituite conform legislaţiei în vigoare;

-  IMM-uri care procesează produse tradiţionale;

-  colectează şi/sau să proceseze produse ecologice;

 

Intensitatea sprijinului

 

Prin Măsura 411.2 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

25.000 Euro/ proiect

Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12

 

 

Finanţare :

 • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50 %

 

Nr. de proiecte prevăzute (estimate)

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

20

   22000

840000

420000

420000

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00