Criterii de selectie

CRITERII DE SELECTIE

Măsura 411.2: Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea marketingului produselor locale

Măsura corespondena din PNDR:  123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

 

Nr. Crt.

Criterii de selectie

Punctaj

1.

Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare.

 

1

2.

Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse

 

1

3.

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 45

(ii) cereale; - 50

(iii) legume, fructe şi cartofi; 48

(iv) seminţe oleaginoase; 40

(v) miere de albine; 38

(vi) vin 35

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar.

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală eligibilă a proiectului

Criteriul de selecție nr. 3 cumulat pentru cele două componente (sectoare prioritare şi energie regenerabilă) poate primi maxim …. de puncte.

De exemplu:

- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 5.000 Euro.

- valoarea totala eligibila a proiectului de 25.000 Euro.

5.000/25.000x10=2

 

Max. 50

 

 

 

 

 

 

Max. 10

4.

IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine din judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe în care există materie primă disponibilă.

 

5

5.

- Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare;

1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative:

- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi completările ulterioare;

- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare;

- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ ca investitia deservește majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în statulul acestora.

2.Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA)

Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA.

Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din activitatile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie, procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA-MADR).

Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu activitatea propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA.

Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memorial justificativ modalitatea prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a solicitantului.

 

10

6.

Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate (cod CAEN)

5

7.

IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii agricole şi procesează sau colectează/depozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi achizitionată.

Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, si trebuie să îndeplinească, următoarele condiții:

a) cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să provină din producția proprie (diferența trebuie să fie achiziționată de la terți) – cu excepția sectorului vin cu indicație geografică;

b) pentru sectorul vin cu indicație geografică materia primă achiziționată de la terți poate fi cuprinsă între 5 % și 15 % (diferența trebuie să fie din producție proprie).

În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% materie primă din producție proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție.

În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 5% sau peste 15% materie primă achiziționată de la terți, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție.

În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă din producție proprie, va beneficia de punctajul maxim de 4 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 10 și 50% materie primă din producția proprie, punctajul se va acorda proporțional.

În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu indicație geografică din producţia proprie, punctajul se acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă procesată.

 

4

8.

IMM-uri care procesează produse tradiţionale

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare.

Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse traditionale.

Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.

Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 3) proportional cu ponderea produselor traditionale din total productie realizată, daca NU, va primi 0 puncte.

De exemplu:

- produse tradiționale 25.000 Kg/an.

- producție totală realizată= 500.000 Kg/an.

25.000/500.000x3=0,15 puncte pentru acest criteriu de selecție.

 

3

9.

Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare.

Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică.

Pentru proiectele care colectează şi/sau procesează produse ecologice punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.

Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 5) proporţional cu ponderea produselor ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte.

De exemplu:

- produse ecologice 25.000 Kg/an.

- producție totală realizată= 500.000 Kg/an.

25.000/500.000x5=0,25 puncte pentru acest criteriu de selecție

 

5

10.

Micro-întreprinderi

- pentru sacrificare şi procesare carne

- pentru colectare şi procesare lapte

 

Max 6

5

6

 

TOTAL

100

 

Punctajul minim necesar: 5 puncte.

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00