Criterii selectie

Masura 413.3: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi care valorifica potentialul local

 

Masura corespondena din PNDR:  312 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”

 

Nr. Crt.

  Criteriu

Punctaj

1

 Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani;

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanţare –Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute.

Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data Notificării beneficiarului cu privire la plăţile efectuate pentru investiţia similară şi

data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani.

Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani.

Activităţi similare înseamnă acelaşi tip de investiţie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru meşteşuguri şi aplică şi prin FEADR tot pe

meşteşuguri, atunci nu primeşte punctaj, iar în cazul în care aplică

pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte punctaj).

 

5

2

Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi data înfiinţării solicitantului):

Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât şi pentru microîntreprinderile în funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin un loc de muncă raportat la 25.000 euro .

Formula:

Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create<=25000 Euro, proiectul primeşte punctaj.

Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create>25000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj.

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de  fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate.

Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu norma întreaga pentru personalul muncitor - direct productiv8 și cel mult un loc de muncă indirect productiv.

Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor suportate din cheltuieli eligibile.

În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de maşini/ utilaje care necesită conducător - la o maşină/ un utilaj se va lua în considerare un om/ schimb (conform numărului de schimburi prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două schimburi).

 

25

3

Proiecte care promovează activităţi meșteșugărești, de artizanat.

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului) şi se aplică pentru proiectele care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, iar în cazul modernizărilor, şi în baza documentului 15.1, respectiv, declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită finanţarea eliberată de primarul localităţii respective (numai pentru PFA/ Întreprindere Familială/ Întreprindere Individuală), doar pentru meseriile tradiţionale artizanale - pentru reprezentantul legal/ beneficiar.

Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar.

Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin proiect crearea sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, de artizanat.

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei aferentă activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului.

 

10

4

Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la

data depunerii proiectelor.

Verificarea se face în baza actului de identitate pentru:

Persoană fizică care declară că se va autoriza în persoana fizică autorizată sau întreprindere individuală.

Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;

Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.

Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.

Medic titular care îşi exercită profesia în cadrul unui cabinet medical individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.

Medic veterinar cu drept de liberă practică, organizat ca PFA şi care funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare.

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia.

 

25

5

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte

ce vizează activităţi non-agricole productive;

Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile enumerate în secțiunea ”Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la punctului  din fișa măsurii.

Verificarea încadrării în categoria activităților de producție de bunuri, se va face pe baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de producție de bunuri.

În cazul proiectelor care prevăd activități complementare, se va acorda punctaj la acest criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/ activitățile non – agricole de producție de bunuri reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

 

15

6

Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale;

10

7

Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului.

Se vor puncta:

- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de producție de bunuri;

- proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul cărora se desfășoară/se va desfășura activitatea propusă prin proiect.

 

10

 

 Total

100

.

*Punctajul minim necesar pentru ca un proiect sa fie selectat este de 5 puncte.

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00