Masura 413.1 - 2013, sesiunea 2

Masura 413.1: Renovarea satelor si echiparea teritoriului

 

Masura corespondena din PNDR:  322

 

Argumentarea necesităţii sprijinului

 

Dezvoltarea economică şi socială a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri rurale, a serviciilor de bază şi valorificarea bogatei moşteniri rurale.

Renovarea satelor şi echiparea teritoriului reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii şi sporirea atractivităţii zonelor rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de bază poate avea un impact major asigurând dezvoltarea spaţiului rural, în special, prin încurajarea şi facilitarea dezvoltării activităţilor economice.

În prezent, în teritoriul nostru, ca şi în alte teritorii rurale, dotarea deficitară a teritoriului face ca accesul populației la serviciile de bază să fie deficitar.  Totodată, slaba dezvoltare a infrastructurii de bază, poate avea un impact negativ asupra sănătăţii familiilor în comunităţile rurale. De asemenea spaţiile de interes public cum ar fi pieţele comerciale, locurile de parcare, parcurile neamenajate sau neîntreţinute limitează accesul populaţie la diverse servicii şi activităţi recreaţionale. Aceste exemple schiţează necesităţile şi îmbunătăţirile majore în infrastructura fizică de bază de care spaţiul rural are nevoie. Una dintre problemele cheie cu care se confruntă spaţiul rural românesc o constituie şi slaba dezvoltare a serviciilor de bază (facilităţi recreaţionale, sportive şi culturale, de îngrijire a copiilor, bătrânilor, servicii de transport public etc.). În acest sens, în majoritatea comunelor şi satelor, diversele servicii, ce ar caracteriza un spaţiu rural echilibrat îndreptat către o calitate bună a vieţii, sunt aproape inexistente. Această situaţie se datorează în mare parte inexistenţei elementului cheie şi anume cel al infrastructurii, reprezentând astfel o barieră în calea dezvoltării de activităţi economice şi de creare de oportunităţi ocupaţionale alternative.

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : Imbunatatirea bazei materiale a localitatilor in vederea cresterii accesului cetatenilor la serviciile de bază.

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Masura va acorda sprijin localitatilor membre GAL cu scopul imbunatatirii echiparii teritoriului in vederea reducerii disparitatilor si asigurarii accesului cetatenilor la serviciile de baza. Masura se va adresa in principal dotarilor edilitare: scoli, camine culturale, gradinite, sali de sport, terenuri sportive, infrastructura culturala, spatii recreative la nivel local sau microregional.

Infrastructura fizica de baza slab dezvoltata, în majoritatea comunelor este, de asemenea, una dintre cauzele care limiteaza dezvoltarea serviciilor de baza în spatiul rural (facilitati culturale, recreationale, de îngrijire a copiilor si batrânilor, servicii de transport public etc).

Spatiile recreationale (locuri de joaca pentru copii, parcuri, piste de biciclete, terenuri de sport) sunt de asemenea slab dezvoltate.

Masura propusa doreste sa acorde sprijin in special urmatoarelor probleme ale comunitatilor:

- Renovarea cladirilor publice  si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc;

- Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în situatia în care este vorba de cladiri publice);

- Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;

- Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru înfiintarea serviciului;

- Mici infrastructuri de utilitate public-privata;

Beneficiari :

Pubic: - autoritati publice locale;

Privati: - ONG-uri;

             - Parteneriate public- private;

Tipuri  de actiuni eligibile:

  • modernizarea dotarilor edilitare
  • investiții care să conducă la infiintarea de servicii noi la nivelul comunitatilor
  • investiții care să conducă la infiintare de servicii comune la nivelul teritoriului GAL

 

Criterii de eligibilitate:

- Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se identifica într-una din categoriile de beneficiari definite;

- Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/investitie din alte fonduri comunitare sau nationale;

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei;

- Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;

- Investitia sa respecte Planul Urbanistic General;

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala;

-  Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.

 

Intensitatea sprijinului

Prin Măsura 413.1, in aceasta sesiune, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

 51.090 Euro/ proiect

 

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100%
  • Fonduri disponibile in sesiunea 2/2013 – 255.450 euro

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00